ឃាត់ខ្លួន​ក្រុមមនុស្ស ១១ នាក់ ដើរ​ចាប់ដី អានាធិបតេយ្យ បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN