គម្រោង​ថាមពល​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ 60 មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់​នៅ​តំបន់​ត្មាត​ពង​ក្បែរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN