សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បង្កើត​ក្រុម​មេធាវី ធ្វើយ៉ាងណា​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី ដែល​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​តុលាការ ដែល​មិន​ទាន់​បាន​កាត់ក្ដី ដែល​មាន​ប្រមាណ​២/៣ នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN