រឿង​ពិត​ក្នុង​ឆាកជីវិត​របស់​រូប​វិទូ​ល្បីល្បាញ Howard Kelly ស្ថាបនិក​ផ្នែក​ជំងឺមហារីក នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ John Hopkins បញ្ជាក់​ឲ្យ​ឃើញថា ៖ ធ្វើ​ល្អ​ពិតជា​មាន​ផល​…​ល្អ​មែន​ណា៎​! – CEN