កុំ​ចេះតែ​ជឿ កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន ៖ ម្នាក់​អស់​លុយ ម្នាក់​ចូល​គុក ព្រោះតែ​…​ចង់បាន​ប្តី​! – CEN