ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ពីបទ​គ្មាន​លិខិតឆ្លងដែន​ជាប់​នឹង​ខ្លួន​ – CEN