ជនសង្ស័យ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន បន្ទាប់​ពី​បាញ់ប្រហារ​លើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី បណ្តា​លឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់ ៣ ​នាក់ ​នៅ​ហូ​ឡង់​ – CEN