២ ​ខែ​ដើមឆ្នាំ​ ២០១៩ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ រក​ចំណូល​ជាង​ ៤ ​លាន​ដុល្លារ​ – CEN