​រថយន្ត​ដឹក​ឥដ្ឋ​ធុន​ធំ ចុះ​ចំណោត​រ៉ា ហ្វ្រាំង​មិន​ស៊ី​បុក​រះ​រថយន្ត​ Lexus ២​ គ្រឿង ហើយ​បុក​ចូល​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN