ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រះអាទិត្យ​រះចំ​កំពូល​ប្រាសាទអង្គរវត្ត មិន​ធ្វើឱ្យ​អ្នកទស្សនា​ខកបំណង​! – CEN