បទល្មើស​នាំ​ម៉ូតូ​សេរី​ទំនើប​គេចពន្ធ បាន​បន្ត​កើតមាន​អនាធិបតេយ្យ នា​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN