លើ​ពិភពលោក​មាន​កន្លែង​មួយ​ដែល ៦០០​ឆ្នាំ​ហើយ គ្មាន​ភ្លៀង តែ​មនុស្សម្នា នៅ​តែ​មក​រស់នៅ​…​កុះករ​ដដែល​! – CEN