សម្ដេច​ក្រឡាហោម ឲ្យ​មន្ដ្រីនគរបាល​ម្នាក់ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​គ្រឿងញៀន​នៅ​ក្លឹប​កម្សាន្ដ រ៉ក់ ចូលខ្លួន​តាម​សម្រួល​ – CEN