លិច​នាវា​ចម្លង​នៅ​អ៊ីរ៉ាក់ ស្លាប់​មនុស្ស​ជិត ១០០​នាក់ និង​បាត់​ខ្លួន​ជាង ៦០​នាក់​ – CEN