បុរស​សិង្ហ​បុរី​ដែល​ម្នាក់​បង្កើត​សាច់រឿង​ចាប់ជំរិត​ខ្លួនឯង ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់ខ្លួន ប្រឈម​នឹង​ការជាប់គុក ១០​ឆ្នាំ​ – CEN