ភូមិគ្រិះ​តម្លៃ ២ ​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឥណ្ឌា សល់​លុយ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​សម ទាស់​ត្រង់​បើ​អ្នកក្រ​ដឹង តើ​គាត់​តូចចិត្ត​នឹង​…​វាសនា​ប៉ុណ្ណា​ទៅ​! – CEN