១០ ឆ្នាំ​ហើយ ដែល​ពេល​បង្ហាញខ្លួន​លើ​កម្រាលព្រំ​ក្រហម តារាៗ​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​រិះគន់ថា ៖ បើ​ស្លៀក​ដូច​មិន​ស្លៀក ម្តេច​ក៏​មិន​… ស្រាត​តែម្តង​! – CEN