​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ឃាត់​រថយន្ត​ដឹក​ជ្រូក ៣ គ្រឿង សង្ស័យ​លួច​ឆ្លងដែន​ពី​វៀតណាម​ – CEN