ទា​ហ៊ាន​កូរ៉េខាងជើង​ម្នាក់ទៀត រត់​ផ្តាច់ខ្លួន​ទៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​ទាំង​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN