ករណី​ហិង្សា​ដោយ​ចត​នា ជនដៃដល់​លប​កាប់​ជនរងគ្រោះ បណ្តា​ឲ្យ​ដាច់​ករ​ដៃ​ខាងឆ្វេង ក្នុង​ទំនាស់​ជិះ​ម៉ូតូ រោទិ៍​សំឡេង​ខ្លាំង​ – CEN