មិន​ត្រឹម​ខឹង​អាន​រក ទាត់​ធាក់​មនុស្ស​ចាស់​ទេ តែ​ពួក “​ប្រេត​” នៅក្បែរៗ​នោះបាន​ត្រឹម​ស្រែក​ពុំ​ហ៊ាន​អន្តរាគមន៍​ក៏​មិនគួរ​លើកលែង​… (វីដេអូ) – CEN