គ្រូបង្រៀន​កេន​យ៉ាម្នា​ក់ ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​គ្រូបង្រៀន​ពិភពលោក ដោយ​ទទួលបាន​ទឹកប្រាក់ ១​លាន​ដុល្លា​រ – CEN