កាំកុងត្រូល​រកឃើញ​ទំនិញ​ខូច​គុណភាព និង​ហួស​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រើប្រាស់ ប្រមាណ ១៦០ គី​ឡូ នៅ​តាម​ស្តង់ និង​ម៉ា​ត​នានា ក្នុង​ស្រុក​អន្លង់វែង​ – CEN