​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម ព្រមាន​មន្ត្រី​ពេទ្យសត្វ ករណី​ថ្លោះ​ថ្លោយ ជ្រូក​ខុសច្បាប់ ដែល​មាន​ជំងឺប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​ – CEN