វិនិយោគ​កន្លែង​ថែទាំ​រថយន្ត​តំលៃ​សិប​លាន​ដុល្លារ នៅ​ប្លុក​ទួលគោក​ – CEN