ការប្រែប្រួល​ធាតុអាកាស បាន​ទម្លាយ​ចេញ​ទិដ្ឋភាព​គួរឲ្យ​សោកសង្រេង ៖ សាកសព​ប្រមាណ ៣០០ បង្ហាញ​វត្តមាន​រាយប៉ាយ​លើ​កំពូលភ្នំ​អេ​វើ​រ៉េស​! – CEN