សុនក​សុខចិត្ត​ស្លាប់ ដើម្បី​រារាំង​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ប៉ង​សម្លាប់​…​ម្ចាស់​! – CEN