​រដ្ឋសភា​បើក​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​២ នីតិកាល​ទី​៦ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែ​មេសា ខាងមុខ​ – CEN