​លោក​ មុត ​ចន្ថា ផ្លែផ្កា​ឲ្យ​សមរង្ស៊ី​ថា ហេតុ​អី្វ​អ្នកនយោបាយ ចូលចិត្ត​លាប​ពណ៌​ – CEN