សម្តេច ក្រឡា​ហោម​ ៖ ​សេចក្តីសម្រេច​របស់​តុលាការ​នឹង​ផ្តល់​យុត្តិធម៌​ជូន​គ្រួសារ​សព​ក៏​ដូចជា​ក្រុម​គ្រួសារ​ – CEN