ក្រុម​អ្នក​សា​រព័ត៌​មាន​ក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ​នាំ​អំណោយ​ទៅ​ផ្តល់ជូន​គ្រួសារ​ដែល​ស្លាប់​ដោយសារ​ការ​ឆ្វេស​ប្រហែស​របស់​គ្រូពេទ្យ​ស្រុក​បាទី​ – CEN