ទៀតហើយ​! យន្តហោះ​ប្រភេទ Boeing 737 Max 8 ចុះចត​យ៉ាង​ប្រ​ញ៉ាប់ ក្រោយ​មាន​បញ្ហា​ម៉ាស៊ីន​ – CEN