​អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល ការបាត់បង់​និស្សិត ឌុំ រី​ដា ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ដ៏​តក់ស្លុត មាន​ឥរិយាបទ​ឃោរឃៅ គ្មាន​គុណធម៌​ – CEN