​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ចាត់វិធានការ​លោក​នាយ​ប៉ុសិ៍្ត​រដ្ឋបាល​ជៀ​ប ដក​កាំភ្លើង ​AK ​វាយ​ពលរដ្ឋ​រងរបួស​ – CEN