ស្តាប់​រឿង​ដែល​វេជ្ជបណ្ឌិត​ម្នាក់​ប្រាប់ ពុំ​ហ៊ាន​រិះគន់​ទេ គ្រាន់តែ​ចង់​ប្រាប់ថា ៖ ម្តាយ​ឪពុក​ចាស់ៗ​ហើយ វេលា​នៅ​សេសសល់​ពុំ​ច្រើន​ទេ តើ​កូនចៅ​គួរ​រំលែក​ពេល​ខ្លះ​សម្រាប់​គាត់​មុនពេល​មានឱកាស​…​បាន​ដែរឬទេ​!? – CEN