ស្ថាប័ន​អប់រំ​ណូ​វែ​ល​ហ្សេ​ឡង់​ទាំង ១២ បាន​ជួបពិភាក្សា​ផ្ទាល់​ជាមួយ​សិស្ស និស្សិត​ជាង ៤០០ នាក់​ – CEN