សម្តេច​តេ​ជោ អរគុណ​ក្រុមហ៊ុន W&D ដែល​បាន​ទទួលយកកូនក្មួយ​កម្មករ​វិល​ត្រឡប់ទៅ​ចូលធ្វើ​ការងារ​វិញ​ – CEN