អាជីវកម្ម ស្ករត្នោត​សង្ស័យ​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី ត្រូវផ្អាក​សកម្មភាព​ផលិត​ជា​បណ្តោះអាសន្ន រង់ចាំ​លទ្ធផល​តេស្ត​ – CEN