អំពើ​ល្អ​មិន​សាបសូន្យ​ទេ​! បុរស​ម្នាក់​នៅ​ចិន ព្រោះ​រើស​បាន​កាបូប ហើយ​សង​ឲ្យ​ម្ចាស់​គេ​វិញ ចុង​ក្រោយ​ទទួលបាន​ឆៃ​ថាវ ២០០​តោន គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឈាម​មិន​កក​ឲ្យ​…​កូន – CEN