ខឹង​គេ​លួច​ថតរូប​ពេល​ជួយ​ម្តាយ​លក់ “​សាច់ជ្រូក​” នារី​ម្នាក់នេះ​បាន​ព្រលែង​រូបថត​១​ជម្លៀស​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រំខាន​…​ញាក់សាច់​វិញ​! – CEN