លុប​រោង​ម៉ាស៊ីន​អារ កែច្នៃ​ឈើ​របស់​ក្រុមហ៊ុន អាំង​អេ​ន – CEN