ជិះ​ម៉ូតូ​មក​ផ្ញើ​ទុក​ក្បែរ​កន្លែង​ធ្វើ​ផ្ទះ មានអី​លោក​ចោរលួច​កាច់ករ​ជិះ​រត់ តែ​ព្រះ​មិន​ជួយ​ដួល​ខ្លួនឯង​របួសធ្ងន់​ – CEN