សាស្ត្រាចារ្យ​ម្នាក់​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​ដ៏​ល្បី​របស់​ចិន ត្រូវ​ផ្អាក​ពី​ការងារ ដោយសារ​រិះគន់ មេដឹកនាំ​ចិន​ – CEN