ស្តាប់​បុរស​វ័យ ៧៤ ឆ្នាំ មាន​ប្រពន្ធ​អាយុ ២១​ឆ្នាំ អួត​យ៉ាង​ក្តែងៗ​ថា ៖ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​ចរិត​មាយា​ទ រូបរាង​…​ពេល​និយាយ​គម្លាត​វ័យ គាត់​បើកភ្នែក​ធំៗ ហើយ​ពោល “​សួរថា​អ្នកណា​មិន​ចង់បាន​ស្រី​វ័យក្មេង​ជាង​នោះ​!?” – CEN