កីឡាការិនី​រត់​ម៉ា​រ៉ា​តុង​ចិន ព្រោះ​តែ​ចង់​ឈ្នះ​បាន​លប​បន្លំ​ជិះ​កង់ ចុង​ក្រោយ​រង្វាន់​ក៏​មិនបាន ហើយ​ថែមទាំង​ត្រូវ​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​លេង​វិញ្ញាសារ​នេះ​អស់​…​មួយជីវិត​ – CEN