ករណី​ផ្ទុះ​គ្រាប់ មិន​ស្គាល់​ប្រភេទ បណ្តាលឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់​ទាំង​ពីរ​នាក់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ – CEN