អតីត​យោធា​ម្នាក់​ត្រូវបាន ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន ពី​បទ​កាន់កាប់​អាវុធ​ខុសច្បាប់ និង​ប្រមាថ​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN