ប្តីឈ្លោះ​ខឹង​ប្រពន្ធ យក​អាវុធ​ច្នៃគ្រាប់ព្រួញ បាញ់ចំ​ចង្កេះ​របួសធ្ងន់ – CEN