អាហារ​ដែល​អ្នក​គួរ​ញ៉ាំឲ្យ​ច្រើន ពេល​ឈឺបំពង់ក ទើប​វា​ឆាប់​ជា​ – CEN