បញ្ជូន​យុវជន​ម្នាក់​ទៅ​តុលាការ​ករណី​បង្ហោះ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត​ចង់បាន​ឡា​ច​និង​ស៊ែរ ប្រមាថ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN